Kursi Ta`lim yo`nalishi Kontrakt summasi yillik

Kontrakt summasi yillik yarim yillik

Bakalavriat: kunduzgi

1

1,2,3,4 kurs Xoreografiya jamolari rahbari, San`atshunoslik 12062720 6031360
2 1,2,3,4 kurs Kasb ta`limi 10792960

5396480

Bakalavriat: maxsus sirtqi

1

2-kurs Xoreografiya jamolari rahbari 5079040 2539520
2 2-kurs Kasb ta`limi 3809280

1904640

Bakalavriat: sirtqi

1

1-kurs Xoreografiya jamolari rahbari 7618560 3809280
2 1-kurs Kasb ta`limi 6348800 3174400

Magistratura

1 1,2 kurs Xoreografiya jamolari rahbari, San`atshunoslik 13332480 6666240
2 1,2 kurs Kasb ta`limi 12062720

6031360