O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI:

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI:

Me’yoriy hujjatlar:

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari:

Kuchini yo‘qotgan hujjatlar: