2018/2019 o‘quv yili 1-yarmi semestr natijalari bo‘yicha ko‘rsatkichlar

Fakultet nomi

Kurslar Jami talabalar soni 1 0,75

0,5

1 “Xoreografiya san’ati”

1

87 5 4,35 36 31,3 46 40,0

2

89 9 8,0 27 24,0 52 46,2

3

60 7 4,2 44 26,4 9

5,4

4

55 5 2,7 36 19,8 14

7,7

Jami

291 26 19,25 143 101,5 121

99,3